Kalendari i Eventeve 2020

6 Mujori i Parë

 1. Edicioni i 2-të, “Security & Safety Expo 2020”, 6-7 Shkurt;
 2. Edicioni i 2-të, “Panairi i Ndërtimit, Arkitekturës & Planifikimit Urban 2020”, 20-22 Shkurt;
 3. Edicioni i 5-të, “Tekno Hotel Expo 2020”, 27-29 Shkurt;
 4. HORECA Expo 2020, 4-6 Mars;
 5. Edicioni i 3-të, “AgroTech Expo 2020”, 13-14 Mars;
 6. Edicioni i 4-t, “Panairi Ndërkombëtar i Turizmit 2020”, 3-4 Prill;
 7. Edicioni i 1-rë, “Grand Outlet Auto 2020”, 1-6 Maj;
 8. “Motivimi dhe Suksesi”, AGNA Group, 9 May 2020;
 9. “All Children Expo 2020”, 15-17 Maj;
 10. “Të Sigurt në Dy Rrota”, ACA May 2020;
 11. Edicioni i 4-t, “Beauty & Lifestyle 2020”, 27-29 Maj;

6 Mujori i Dytë

 1. Edicioni i 2-të, “Tirana Tech Open 2020”, 30 Shtator-2 Tetor;
 2. Edicioni i 4-t, “Panairi dhe Forumi i Energjisë 2020”, 8-9 Tetor;
 3. Edicioni i 1-rë, “ITALY for Horeca 2020”, 15-18 Tetor;
 4. Edicioni i 7-të, “Konferenca dhe Panairi Ballkanik Uji dhe Natyra 2020”, 4-6 Nëntor;
 5. “Rruga drejt Suksesit”, AGNA Group, 13-15 Nëntor 2020;
 6. Edicioni i 3-të, “Textile & Leather Expo & Conference 2020”, 19-20 Nëntor;