SHOWROOM

Expocity Albania ka një vendndodhje strategjike, përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, midis Aeroportit Ndërkombëtar Nënë Tereza, qendrës së kryeqytetit Tirana dhe jo larg Portit të Durrësit.

Hapësirë e ndriçuar

Expocity Albania është struktura e parë dhe e vetme në vend që është planifikuar për panaire, konferenca dhe evente si showroom-e dhe ekspozita. Prandaj, drita luan një rol thelbësor në të gjitha faqet e strukturës, të cilat janë projektuar qëllimisht me xham masiv, në harmoni të plotë me pjesën e brendshme të sallës.

Hapësira e Konferencës

Konferenca dhe hapësirat e forumit mund të përshtaten sipas nevojës, për të akomoduar kërkesat e të gjitha bizneseve për grupe të vogla ose të mëdha.

Hapësira VIP

Gjithashtu, ne ofrojmë një hapësirë të veçantë në katin e dytë, nga ku mund të vështrohet e gjithë hapësira e ekspozitës, dhe mund të përdoret për konferenca, forume, evente private, etj...

Ambientet

Konferenca dhe hapësirat e forumit mund të përshtaten sipas nevojës, për të akomoduar kërkesat e të gjitha bizneseve për grupe të vogla ose të mëdha.

Stenda

Stendat dhe panelet mund të përshtaten sipas kërkesave specifike të klientit. Drejtori ynë teknik mund të asistojë dhe të këshillojë në lidhje me ofertat tona, me çka nevojitet dhe për ndonjë kërkesë të veçantë ose shërbime shtesë që mund të ofrohen në bashkëpunim me palë të treta.

Tapeti

Ne akomodojmë kërkesa specifike të klientëve në lidhje me ngjyrën dhe materialin.

Mobiljet

Ne akomodojmë të gjitha kërkesat e klientit. Për kërkesa të veçanta përveç mobiljeve bazë mbajtëse, ne bashkëpunojmë me furnizuesit e palëve të treta për të përmbushur të gjitha nevojat e klientit. Mund të aplikohen kosto shtesë.

Elektriciteti dhe Audio

Hapësira e brendshme e ekspozitës është e mirëpajisur me sistemet më të fundit audio dhe një sistem modern ndriçimi.

WIFI

Siguria

Shërbimet e sigurisë janë të disponueshme gjatë gjithë kohës së mbajtjes së ekspozitave.

Mirëmbajtja

Gjatë gjithë kohës në stendë ka shërbime mirëmbajtje, pastrimi dhe kujdesje.