Eventet 2023

  1. TIRART EXPO – edicioni i 1-rë, 23 – 27 Shkurt 2023
  2. ENERGY EXPO & FORUM – edicioni i 5-të, 29 – 31 Mars 2023
  3. EXPO TOURISM – edicioni i 5-të, 6 – 8 Prill 2023
  4. TIRANA TECH OPEN – edicioni i 2-të, 3 – 5 Maj 2023
  5. FOOD & DRINK EXPO – edicioni i 5-të, 16 – 18 Maj 2023
  6. LEATHER LINE & CONF EXPO – edicioni i 4-rt, 28 – 30 Shtator 2023
  7. AGROTECH EXPO – edicioni i 4-rt, 11 – 13 Tetor 2023
  8. BUILD & LIVE SMART EXPO – edicioni i 4-rt, 25 – 27 Tetor 2023
  9. BEAUTY & WEDDING EXPO – edicioni i 4-rt, 5 – 7 Nentor 2023
  10. JOB & PROFESSIONAL SKILLS – edicioni i 1-rë