Footer

Kontakt
Expocity Albania, Tirane-Durres, Highway 8th Km, Tirane, Albania 1032
Expocity Albania

Expocity Albania u ofron pjesëmarrësve në panaire dhe konferenca, platformën më të mirë të mundshme për komunikim të suksesshëm në rajon.

Ne bashkojmë ofertën dhe kërkesën dhe mundësojmë dialogun, duke u dhënë mundësi bizneseve të reklamojnë veten në rajon.