Rreth Nesh

Expocity Albania është organizues i Panaireve dhe Konferencave Kombëtare dhe Ndërkombëtare, i certifikuar nga UFI, specializuar në organizimin dhe zhvillimin e panaireve, ekspozitave dhe evente biznesi të ndryshme, drejtuar tregut vendor dhe atij ndërkombëtar.

Expocity Albania ju ofron pjesëmarrësve në panaire platformën më të mirë të mundshme për komunikim të suksesshëm. Ne bashkojmë ofertën dhe kërkesën dhe mundësojmë dialogun, duke i dhënë bizneseve një mundësi për të promovuar produktin dhe shërbimet e tyre.