Regjistrohu në Forum

Energy Expo & Forum

29-Mars 2023

11:00 – Ceremonia e Hapjes

Hapja e forumit “Reformat e Energjisë”

11:45 -12:45 Tema: “Energjia Elektrike – Siguria e Furnizimit, diversifikimi i burimeve të rinovueshme në Shqipëri, strategjitë e implementimit.”

12:50 -13:30 Tema: “Projektet mbi Energjitë e Rinovueshme, Zhvillimi dhe Perspektiva e tyre në vend dhe rajon”.

13:35 -14:15 Tema: “Investimet dhe mbështetja financiare në sektorin e energjisë.”

14:15 – 15:00 Tema: “Bursa e Energjisë”


30 Mars 2023

11:00 – 11:50  Tema “Energjitë e gjelbra, efiçenca energjetike, dixhitalizimi”

11:55 – 12:30 Tema “Mjetet elektrike, e ardhmja e afërt e lëvizshmërisë”

12:35 – 13:15 Tema: “Korridoret e energjisë.”

31 March 2023
10:00 – 19:00: E hapur për vizitorët

Rregjistrohu në Forum