AgroTech Expo 2022

Edicioni i III-të i Panairit Ndërkombëtar të Agrobiznesit dhe Agroteknologjisë AGROTECH Expo 2022, i organizuar nga Expocity Albania, do të zhvillohet në datat 24-26 Nëntor, 2022. Ky panairofron një platformë komunikimi biznesi për aktorët më të rëndësishëm kombëtarë, rajonalë e ndërkombëtarë, në sektorët e makinerive bujqësore, kimikateve, plehrave kimike, agropërpunimit, konservimit, magazinimit, ambalazhimit, paketimit të produkteve bujqësore dhe transportit, ushqimitorganik dhe agroturizmit.

Në një linjë me edicionet e mëparshme, AGROTECH Expo 2022 do të vazhdojë të japë kontributin e vet në zhvillimin e sektorit përmes: komunikimit të suksesshëm mes kompanive, ekspozimit të blerësve potencialë dhe takimeve B2B. Këto kanë për qëllim krijimin e mundësive të reja për prezantimin dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve në sektorin bujqësor, lidhjen e partneriteteve të reja, informimin mbi zhvillimet më të fundit në teknologjinë agrare dhe zhvillimin e politikave sektoriale.

Në sajë të vëmendjes ndërkombëtare, AGROTECH Expo 2022, përmes eventeve të targetuara, forumeve dhe workshopeve informuese dhe edukative, do t’u ofrojë sipërmarrësve lokalë dhe rajonalë, dije dhe ekspertizë mbi depërtimin dhe rritjen në tregje të reja, shkëmbim njohurish speci­ke mbi sektorin, rrjetëzim, si dhe informim mbi mundësitë e rritjes së biznesit. Në Edicionin eII-të, AGROTECH Expo ka shënuar një rritje prej 45% të numrit të ekspozuesve në total dhe gjithashtu ka tërhequr vëmendjen e pjesëmarrësve nga rajoni dhe atyre ndërkombëtarë.

Që prej Shtatorit 2019, AGROTECH Expo është tashmë event anëtar i EURASCO-s (Federatës Europiane të Panaireve Bujqësore dhe Organizuesve të Eventeve) www.eurasco.org.

Forumi

AGROTECH Expo 2022

Institucionet shtetërore kryesore, projektet në bujqësi dhe kompanitë lider të sektorit, do të shërbejnë si histori suksesi për potencialin e Shqipërisë në sektorin bujqësor. Në këtë kontekst,

AGROTECH Expo 2022 do të mbledhë aktorët kryesorë për të diskutuar mbi çështjet më të rëndësishme që ndikojnë sektorin.

AGROTECH Expo 2022 do të shërbejë si një kanal për shkëmbimin e informacionit, parashtrimin e strategjive dhe nismave për investimet dhe zhvillimet në bujqësi, duke prezantuar mundësitë më të mira për një zhvillim të qëndrueshëm.

Gjatë Edicionit të II-të të AGROTECH Expo, ne mirëpritëm në Shqipëri konferencën ndërkombëtare “Global G.A.P Stop Tour”, e cila pati një ndikim shumë të rëndësishëm në sektorin bujqësor përsa i përket informimit për certi­kimet Global G.A.P.

 Bujqësia në Shqipëri

Bujqësia është një sektor prioritar në Shqipëri, me një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe rritjen ekonomike të vendit. Bujqësia është burimi kryesor i punësimit, veçanërisht në zonat rurale. Ky sektor gjeneron rreth 20% të GDP-së dhe mundëson 37% të punësimit në total. Sektori bujqësor në Shqipëri po shënon rritje të qëndrueshme duke kontribuar edhe në rritjen e prodhimit të brendshëm bruto. Kërkesa në rritje për ushqime të shëndetshme, organike, ka rritur ndjeshëm nevojën për përshtatjen ndaj teknologjive më të fundit dhe zgjidhjeve më efektive për transformimin e biznesit ne bujqësi, në mënyrë që të rrisë prodhimtarinë dhe t’i përshtatet nevojave të tregut.

Industria e agropërpunimit në veçanti, ka patur një rritje të konsiderueshme gjatë 10 viteve të fundit. Ky sektor ka shënuar një rritje prej 3% në xhiron vjetore dhe një rritje prej 3.3% në punësim.

Programi i IPARD II për Shqipërinë u mundëson fermerëve dhe agrobizneseve në Shqipëri aksesin ndaj një fondi prej 71 milionë eurosh nga BE-ja, për periudhën 2014-2022, plus 23 milionë euro që do të mundësohen nga qeveria shqiptare – pra një fond total prej 94 milionë eurosh, i vlefshëm për investimet në bujqësi dhe zhvillim rural, duke inkurajuar kështu fermerët dhe agrobizneset për t’u bërë proaktivë, për të shfrytëzuar mundësinë e dhënë nga fondet e IPARD II dhe për të aplikuar për mbështetje ­nanciare. AGROTECH Expo 2022 do të ofrojë mundësitë më të mira për marrjen e informacioneve të vlefshme për agrobizneset.

Kategoritë e ekspozuesve:

 • Makineri bujqësore, pjesë këmbimi, komponentë
  Sisteme pompimi dhe sisteme për ujitjen
  Sera dhe pajisje
  Sisteme hidroponike
  Kopshtari, makineri dhe pajisje për prerje, mbjellje
  dhe korrje
  Makineri dhe pajisje për kopshtari
  Makineri dhe pajisje për përpunimin e ullirit
  Teknologji për agropërpunim
  Makineri prodhuese dhe përpunuese
  Fermerët
  Blerësit potencialë
  Agjentët
  Kompanitë e eksportit të makinerive dhe pajisjeve bujqësore
  Distributorët rajonalë të kompanive të importit
  Shoqatat tregtare bujqësore
  Investitorët e huaj
  Kimikate dhe plehra kimike
  Materiale për shumim
  Fidanishte
  Bimë mjekësore
  Ushqime bujqësore dhe
  organike
  Agroturizëm
  Konservim, magazinim
  Ambalazhim dhe paketim
  i produkteve bujqësore
  Transport
  Institucione shtetërore
  Institucione financiare
  Organizata dhe shoqata bujqësore

Vizitorët:

 • Fermerët
  Blerësit potencialë
  Agjentët
  Kompanitë e eksportit të makinerive dhe pajisjeve bujqësore
  Distributorët rajonalë të kompanive të importit
  Shoqatat tregtare bujqësore
  Investitorët e huaj
Detajet e Eventit
 • Data e Fillimit
  24 November, 2022
 • Data e Përfundimit
  26 November, 2022
Detajet e Eventit
 • Data e Fillimit
  24 November, 2022
 • Data e Përfundimit
  26 November, 2022