Si ka ndryshuar sektori i sigurisë në drejtim të ofrimit të shërbimeve gjatë pandemisë?