Gjithkush ka një rol për të luajtur- Panairi & Forumi Ndërkombëtar i Agrobiznesit dhe Agroteknikës 2019