Punësim

PUNËSIM

AFTËSI KARRIERË & PUNËSIM FESTIVAL

Çfarë është “Festivali i Aftësive, Karrierës dhe Punës Expo 2023”? Festivali i Aftësive, Karrierës dhe Punës 2023, është parashikuar të zhvillohet përgjatë tri ditëve, në datat 13-15 dhjetor 2023, në Expocity Albania. Në këtë panair, punëkërkuesit takohen me përfaqësues të…

Panairi i Shkollave dhe Aftësive Profesionale

“Arsimi profesional – Koha për cilësinë” Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në angazhimin e saj institucional për modernizimin dhe rritjen e cilesisë në Arsimin Profesional, organizon edicionin e tretë të  Panairit të Shkollave dhe Aftësive Profesionale “Olimpiada e Aftësive 2018”,…