Punësim

PUNËSIM 2018

Panairi i Shkollave dhe Aftësive Profesionale

“Arsimi profesional – Koha për cilësinë” Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në angazhimin e saj institucional për modernizimin dhe rritjen e cilesisë në Arsimin Profesional, organizon edicionin e tretë të  Panairit të Shkollave dhe Aftësive Profesionale “Olimpiada e Aftësive 2018”,…